محصولات آداپتور

123...2223[ مجموع 666 محصول ]
آداپتور 12 ولت 2 آمپر رومیزی ایرانی نام کالا : آداپتور 12 ولت 2 آمپر رومیزی ایرانی کد کالا :  آداپتور 12 ولت 2 آمپر رومیزی ایرانی مدل :  آداپتور 12 ولت 2 آمپر رومیزی ایرانی آمپر :  2 آمپر ولتاژ :  12 ولت
فن 12 ولت 6 سانتی 0.22 آمپر NMB بلبرینگی ضخامت 2.5 سانتی نام کالا : فن 12 ولت 6 سانتی 0.22 آمپر NMB بلبرینگی ضخامت 2.5 سانتی کد کالا :  فن 12 ولت 6 سانتی 0.22 آمپر NMB بلبرینگی ضخامت 2.5 سانتی مدل :  فن 12 ولت 6 سانتی 0.22 آمپر NMB بلبرینگی ضخامت 2.5 سانتی آمپر :  0.22 آمپر ولتاژ :  12 ولت
فن 12 ولت 8 سانتی بلبرینگی 0.26 آمپر ضخامت 2.5 نام کالا : فن 12 ولت 8 سانتی بلبرینگی 0.26 آمپر ضخامت 2.5 کد کالا :  فن 12 ولت 8 سانتی بلبرینگی 0.26 آمپر ضخامت 2.5 مدل :   آمپر :  0.26 آمپر ولتاژ :  12 ولت
خازن UPS و دستگاه ATM نام کالا : خازن UPS و دستگاه ATM کد کالا :   مدل :  150000 میکرو فاراد آمپر :   ولتاژ :  35 ولت
DC به DC کانورتور MIW3026 نام کالا : DC به DC کانورتور MIW3026 کد کالا :  MIW3026 مدل :  MINMAX آمپر :  250 میلی آمپر ولتاژ :  خروجی 12 ولت
آداپتور پرینتر 24 ولت 2.5 آمپر پرینتری نام کالا : آداپتور پرینتر 24 ولت 2.5 آمپر پرینتری کد کالا :  آداپتور پرینتر 24 ولت 2.5 آمپر مدل :  آداپتور پرینتر 24 ولت 2.5 آمپر آمپر :  2.5 آمپر ولتاژ :  24 ولت
آداپتور 48 ولت 0.4 آمپر poe نام کالا : آداپتور 48 ولت 0.4 آمپر poe کد کالا :  آداپتور 48 ولت 0.4 آمپر poe مدل :  آداپتور 48 ولت 0.4 آمپر poe آمپر :  0.4 آمپر ولتاژ :  48 ولت
آداپتور 48 ولت 1 آمپر POE برند Y.B.P نام کالا : آداپتور 48 ولت 1 آمپر POE برند Y.B.P کد کالا :  آداپتور 48 ولت 1 آمپر POE برند Y.B.P مدل :  آداپتور 48 ولت 1 آمپر POE برند Y.B.P آمپر :  1 آمپر ولتاژ :  48 ولت
آداپتور دستگاه فشار خون 6 ولت 1 آمپر نام کالا : آداپتور دستگاه فشار خون 6 ولت 1 آمپر کد کالا :  آداپتور دستگاه فشار خون 6 ولت 1 آمپر مدل :  آداپتور دستگاه فشار خون 6 ولت 1 آمپر آمپر :  1 آمپر ولتاژ :  6 ولت
آداپتور 12 ولت 5 آمپر هایک ویژن نام کالا : آداپتور 12 ولت 5 آمپر هایک ویژن کد کالا :  آداپتور 12 ولت 5 آمپر هایک ویژن مدل :  آداپتور 12 ولت 5 آمپر هایک ویژن آمپر :  5 آمپر ولتاژ :  12 ولت
آداپتور 9 ولت 5 آمپر نام کالا : آداپتور 9 ولت 5 آمپر کد کالا :  آداپتور 9 ولت 5 آمپر مدل :  آداپتور 9 ولت 5 آمپر آمپر :  5 آمپر ولتاژ :  9 ولت
برد آداپتور 12 ولت 3 آمپر نام کالا : برد آداپتور 12 ولت 3 آمپر کد کالا :  برد آداپتور 12 ولت 3 آمپر مدل :  برد آداپتور 12 ولت 3 آمپر آمپر :  3 آمپر ولتاژ :  12 ولت
برد آداپتور 9 ولت 2 آمپر نام کالا : برد آداپتور 9 ولت 2 آمپر کد کالا :  برد آداپتور 9 ولت 2 آمپر مدل :  برد آداپتور 9 ولت 2 آمپر آمپر :  2 آمپر ولتاژ :  9 ولت
آداپتور 17 ولت 2 آمپر نام کالا : آداپتور 17 ولت 2 آمپر کد کالا :  آداپتور 17 ولت 2 آمپر مدل :  آداپتور 17 ولت 2 آمپر آمپر :  2 آمپر ولتاژ :  17 ولت
آداپتور 48 ولت 5 آمپر رومیزی نام کالا : آداپتور 48 ولت 5 آمپر رومیزی کد کالا :  آداپتور 48 ولت 5 آمپر رومیزی مدل :  آداپتور 48 ولت 5 آمپر رومیزی آمپر :  5 ولتاژ :  48 ولت
آداپتور 48 ولت 3 آمپر نام کالا : آداپتور 48 ولت 3 آمپر کد کالا :  آداپتور 48 ولت 3 آمپر مدل :  آداپتور 48 ولت 3 آمپر آمپر :  3 آمپر ولتاژ :  48 ولت
آداپتور 48 ولت 2 آمپر نام کالا : آداپتور 48 ولت 2 آمپر کد کالا :  آداپتور 48 ولت 2 آمپر مدل :  آداپتور 48 ولت 2 آمپر آمپر :  2 آمپر ولتاژ :  48 ولت
آداپتور 48 ولت 1 آمپر رومیزی نام کالا : آداپتور 48 ولت 1 آمپر رومیزی کد کالا :  آداپتور 48 ولت 1 آمپر رومیزی مدل :  آداپتور 48 ولت 1 آمپر رومیزی آمپر :  1 آمپر ولتاژ :  48 ولت
آداپتور 19.5 ولت 2.31 آمپر نام کالا : آداپتور 19.5 ولت 2.31 آمپر کد کالا :  آداپتور 19.5 ولت 2.31 آمپر مدل :  آداپتور 19.5 ولت 2.31 آمپر آمپر :  2.31 ولتاژ :  19.5
آداپتور 9 ولت 0.6 آمپر مودم تی پی لینک tp link نام کالا : آداپتور 9 ولت 0.6 آمپر مودم تی پی لینک tp link کد کالا :  آداپتور 9 ولت مودم تی پی لینک مدل :  آداپتور 9 ولت مودم تی پی لینک آمپر :  0.6 ولتاژ :  9 ولت
آدپتور 18 ولت 1 آمپر نام کالا : آدپتور 18 ولت 1 آمپر کد کالا :  آدپتور 18 ولت 1 آمپر مدل :  آدپتور 18 ولت 1 آمپر آمپر :  1 آمپر ولتاژ :  18 ولت
آداپتور 15 ولت 4.3 آمپر نام کالا : آداپتور 15 ولت 4.3 آمپر کد کالا :  آداپتور 15 ولت 4.3 آمپر مدل :  آداپتور 15 ولت 4.3 آمپر آمپر :  4.3 ولتاژ :  15 ولت
آداپتور 12 ولت 12.5 آمپر نام کالا : آداپتور 12 ولت 12.5 آمپر کد کالا :  آداپتور 12 ولت 12.5 آمپر مدل :  آداپتور 12 ولت 12.5 آمپر آمپر :  12.5 ولتاژ :  12 ولت
آداپتور 3.3 ولت 2 آمپر نام کالا : آداپتور 3.3 ولت 2 آمپر کد کالا :  آداپتور 3.3 ولت 2 آمپر مدل :  آداپتور 3.3 ولت 2 آمپر آمپر :  2 آمپر ولتاژ :  3.3 ولت
آداپتور 16 ولت 4.5 آمپر نام کالا : آداپتور 16 ولت 4.5 آمپر کد کالا :  آداپتور 16 ولت 4.5 آمپر مدل :  آداپتور 16 ولت 4.5 آمپر آمپر :  16 ولت ولتاژ :  4.5 آمپر
آداپتور 5 ولت 1 آمپر USB نام کالا : آداپتور 5 ولت 1 آمپر USB کد کالا :  آداپتور 5 ولت USB مدل :  آداپتور USB آمپر :  1 آمپر ولتاژ :  5 ولت
رله 6 ولت تک کنتاکت 10 آمپر TIANBO نام کالا : رله 6 ولت تک کنتاکت 10 آمپر TIANBO کد کالا :  رله 6 ولت 10 آمپر TIANBO مدل :  TIANBO آمپر :  10 ولتاژ :  
رله 12 ولت 2 آمپر دو کنتاکت نام کالا : رله 12 ولت 2 آمپر دو کنتاکت کد کالا :  رله 12 ولت 2 آمپر دو کنتاکت مدل :  رله 12 ولت 2 آمپر دو کنتاکت آمپر :  2 آمپر ولتاژ :  12 ولت
رله 5 ولت مخابراتی دو کنتاکت 8 پایه نام کالا : رله 5 ولت مخابراتی دو کنتاکت 8 پایه کد کالا :  رله 5 ولت مخابراتی دو کنتاکت 8 پایه مدل :  رله 5 ولت مخابراتی دو کنتاکت 8 پایه آمپر :  5 ولت ولتاژ :  0.5 آمپر
آداپتور 24 ولت 3 آمپر FSP نام کالا : آداپتور 24 ولت 3 آمپر FSP کد کالا :  آداپتور 24 ولت 3 آمپر FSP مدل :  آداپتور 24 ولت 3 آمپر FSP آمپر :  3 آمپر ولتاژ :  24 ولت
123...2223[ مجموع 666 محصول ]
آخرین محصولات
تبلیغات