منبع تغذیه دیجیتالی متغیر

1[ مجموع 3 محصول ]
منبع تغذیه dazheng نام کالا : منبع تغذیه dazheng کد کالا :  منبع تغذیه dazheng مدل :  منبع تغذیه dazheng آمپر :  2 آمپر ولتاژ :  0 تا 30 ولت
منبع تغذیه micro-4053 نام کالا : منبع تغذیه micro-4053 کد کالا :  منبع تغذیه micro-4053 مدل :  منبع تغذیه micro-4053 آمپر :  5 آمپر ولتاژ :  0 تا 40 ولت
منبع تغذیه micro-ps90 نام کالا : منبع تغذیه micro-ps90 کد کالا :  منبع تغذیه micro-ps90 مدل :  منبع تغذیه micro-ps90 آمپر :  1 آمپر ولتاژ :  0 تا 30 ولت
1[ مجموع 3 محصول ]
آخرین محصولات
تبلیغات