آداپتور رومیزی

123[ مجموع 65 محصول ]
آداپتور 24 ولت 3 آمپر FSP نام کالا : آداپتور 24 ولت 3 آمپر FSP کد کالا :  آداپتور 24 ولت 3 آمپر FSP مدل :  آداپتور 24 ولت 3 آمپر FSP آمپر :  3 آمپر ولتاژ :  24 ولت
آداپتور 15 ولت 1.25 آمپر توشیبا نام کالا : آداپتور 15 ولت 1.25 آمپر توشیبا کد کالا :  آداپتور 15 ولت 1.25 آمپر توشیبا مدل :  آداپتور 15 ولت 1.25 آمپر توشیبا آمپر :  1.25 آمپر ولتاژ :  15 ولت
آداپتور 15 ولت 3 آمپر نام کالا : آداپتور 15 ولت 3 آمپر کد کالا :  آداپتور 15 ولت 3 آمپر مدل :  آداپتور 15 ولت 3 آمپر آمپر :  3 آمپر ولتاژ :  15 ولت
آداپتور 15 ولت 2 آمپر نام کالا : آداپتور 15 ولت 2 آمپر کد کالا :  آداپتور 15 ولت 2 آمپر مدل :  آداپتور 15 ولت 2 آمپر آمپر :  2 آمپر ولتاژ :  15 ولت
آداپتور 15 ولت 1 آمپر نام کالا : آداپتور 15 ولت 1 آمپر کد کالا :  آداپتور 15 ولت 1 آمپر مدل :  آداپتور 15 ولت 1 آمپر آمپر :  1 آمپر ولتاژ :  15 ولت
آداپتور 9 ولت 4 آمپر نام کالا : آداپتور 9 ولت 4 آمپر کد کالا :  آداپتور 9 ولت 4 آمپر مدل :  آداپتور 9 ولت 4 آمپر آمپر :  4 آمپر ولتاژ :  9 ولت
آداپتور 9 ولت 3 آمپر نام کالا : آداپتور 9 ولت 3 آمپر کد کالا :  آداپتور 9 ولت 3 آمپر مدل :  آداپتور 9 ولت 3 آمپر آمپر :  3 آمپر ولتاژ :  9 ولت
آداپتور 9 ولت 1 آمپر نام کالا : آداپتور 9 ولت 1 آمپر کد کالا :  آداپتور 9 ولت 1 آمپر مدل :  آداپتور 9 ولت 1 آمپر آمپر :  1 آمپر ولتاژ :  9 ولت
آداپتور 9 ولت 2 آمپر نام کالا : آداپتور 9 ولت 2 آمپر کد کالا :  آداپتور 9 ولت 2 آمپر مدل :  آداپتور 9 ولت 2 آمپر آمپر :  2 آمپر ولتاژ :  9 ولت
آداپتور 12 ولت 5 آمپر نام کالا : آداپتور 12 ولت 5 آمپر کد کالا :  آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل :  آداپتور 12 ولت 5 آمپر آمپر :  5 آمپر ولتاژ :  12 ولت
آداپتور 12 ولت 3 آمپر نام کالا : آداپتور 12 ولت 3 آمپر کد کالا :  آداپتور 12 ولت 3 آمپر مدل :  آداپتور 12 ولت 3 آمپر آمپر :  3 آمپر ولتاژ :  12 ولت
آداپتور سوئیچینگ 9 ولت - 1 آمپر | رومیزی نام کالا : آداپتور سوئیچینگ 9 ولت - 1 آمپر | رومیزی کد کالا :  RM9-1000-A مدل :  RM9-1000-A آمپر :  1 ولتاژ :  9
آداپتور سوئیچینگ 5 ولت - 4 آمپر | رومیزی نام کالا : آداپتور سوئیچینگ 5 ولت - 4 آمپر | رومیزی کد کالا :  RM5-4000-A مدل :  RM5-4000-A آمپر :  4 ولتاژ :  5
آداپتور ترانسی 3 ولت - 0.3 آمپر -رومیزی نام کالا : آداپتور ترانسی 3 ولت - 0.3 آمپر -رومیزی کد کالا :  RM3-300-A مدل :  RM3-300-A آمپر :  0.3 ولتاژ :  3
آداپتور ترانسی 24 ولت - 3 آمپر | خروجی AC نام کالا : آداپتور ترانسی 24 ولت - 3 آمپر | خروجی AC کد کالا :  RM24-3000-A مدل :  RM24-3000-A آمپر :  3 ولتاژ :  24
آداپتور ترانسی 24 ولت - 1 آمپر رومیزی نام کالا : آداپتور ترانسی 24 ولت - 1 آمپر رومیزی کد کالا :  DV24-1000-A مدل :  DV24-1000-A آمپر :  1 ولتاژ :  24
آداپتور ترانسی 12 ولت - 1 آمپر - رومیزی نام کالا : آداپتور ترانسی 12 ولت - 1 آمپر - رومیزی کد کالا :  RM12-1000-A مدل :  RM12-1000-A آمپر :  1 ولتاژ :  12
آداپتور ترانسی 12 ولت - 0.3 آمپر - رومیزی نام کالا : آداپتور ترانسی 12 ولت - 0.3 آمپر - رومیزی کد کالا :  RM12-300-A مدل :  RM12-300-A آمپر :  0.3 آمپر ولتاژ :  12 ولت
آداپتور تبدیل 220 به 110 - 40 وات نام کالا : آداپتور تبدیل 220 به 110 - 40 وات کد کالا :  RM110-40-W مدل :  RM110-40-W آمپر :   ولتاژ :  110
آداپتور 6 حالته سلکتوری رو میزی - 8 آمپر نام کالا : آداپتور 6 حالته سلکتوری رو میزی - 8 آمپر کد کالا :  RM-8000-A مدل :  RM-8000-A آمپر :  8 ولتاژ :  
آداپتور 6 حالته سلکتوری رو میزی - 4 آمپر نام کالا : آداپتور 6 حالته سلکتوری رو میزی - 4 آمپر کد کالا :  RM-4000-A مدل :  RM-4000-A آمپر :  4 ولتاژ :  3-4.5-6-7.5-9-12
آداپتور 6 حالته سلکتوری رو میزی - 2 آمپر نام کالا : آداپتور 6 حالته سلکتوری رو میزی - 2 آمپر کد کالا :  RM-2000-A مدل :  RM-2000-A آمپر :  2 ولتاژ :  
آداپتور لپ تاپ ACER نام کالا : آداپتور لپ تاپ ACER کد کالا :  LP19-3420 مدل :  LP19-3420 آمپر :  3.42 آمپر ولتاژ :  19 ولت
آداپتور لپ تاپ ACER نام کالا : آداپتور لپ تاپ ACER کد کالا :  LP19-3430 مدل :  LP19-3430 آمپر :  3.43 آمپر ولتاژ :  19 ولت
آداپتور لپ تاپ ACER نام کالا : آداپتور لپ تاپ ACER کد کالا :  LP19-4740 مدل :  LP19-4740 آمپر :  4.74 آمپر ولتاژ :  19 ولت
آداپتور لپ تاپ SONY نام کالا : آداپتور لپ تاپ SONY کد کالا :  LP16-4000 مدل :  LP16-4000 آمپر :  4 آمپر ولتاژ :  16 ولت
آداپتور لپ تاپ SONY نام کالا : آداپتور لپ تاپ SONY کد کالا :  LP19.5-4700 مدل :  LP19.5-4700 آمپر :  4.7 آمپر ولتاژ :  19.5 ولت
آدپتور لپ تاپ SONY نام کالا : آدپتور لپ تاپ SONY کد کالا :  LP19-4100 مدل :  LP19-4100 آمپر :  4.1 آمپر ولتاژ :  19 ولت
آداپتور لپ تاپ SONY نام کالا : آداپتور لپ تاپ SONY کد کالا :  LP19.5-3900 مدل :  LP19.5-3900 آمپر :  3.9 آمپر ولتاژ :  19.5 ولت
آداپتور لپ تاپ SONY نام کالا : آداپتور لپ تاپ SONY کد کالا :  LP19.5-6200 مدل :  LP19.5-6200 آمپر :  6.2 آمپر ولتاژ :  19.5 ولت
123[ مجموع 65 محصول ]
آخرین محصولات
تبلیغات