آداپتور رومیزی

123[ مجموع 78 محصول ]
آداپتور 12 ولت 2 آمپر رومیزی ایرانی نام کالا : آداپتور 12 ولت 2 آمپر رومیزی ایرانی کد کالا :  آداپتور 12 ولت 2 آمپر رومیزی ایرانی مدل :  آداپتور 12 ولت 2 آمپر رومیزی ایرانی آمپر :  2 آمپر ولتاژ :  12 ولت
آداپتور 12 ولت 5 آمپر هایک ویژن نام کالا : آداپتور 12 ولت 5 آمپر هایک ویژن کد کالا :  آداپتور 12 ولت 5 آمپر هایک ویژن مدل :  آداپتور 12 ولت 5 آمپر هایک ویژن آمپر :  5 آمپر ولتاژ :  12 ولت
آداپتور 9 ولت 5 آمپر نام کالا : آداپتور 9 ولت 5 آمپر کد کالا :  آداپتور 9 ولت 5 آمپر مدل :  آداپتور 9 ولت 5 آمپر آمپر :  5 آمپر ولتاژ :  9 ولت
برد آداپتور 12 ولت 3 آمپر نام کالا : برد آداپتور 12 ولت 3 آمپر کد کالا :  برد آداپتور 12 ولت 3 آمپر مدل :  برد آداپتور 12 ولت 3 آمپر آمپر :  3 آمپر ولتاژ :  12 ولت
برد آداپتور 9 ولت 2 آمپر نام کالا : برد آداپتور 9 ولت 2 آمپر کد کالا :  برد آداپتور 9 ولت 2 آمپر مدل :  برد آداپتور 9 ولت 2 آمپر آمپر :  2 آمپر ولتاژ :  9 ولت
آداپتور 17 ولت 2 آمپر نام کالا : آداپتور 17 ولت 2 آمپر کد کالا :  آداپتور 17 ولت 2 آمپر مدل :  آداپتور 17 ولت 2 آمپر آمپر :  2 آمپر ولتاژ :  17 ولت
آداپتور 48 ولت 5 آمپر رومیزی نام کالا : آداپتور 48 ولت 5 آمپر رومیزی کد کالا :  آداپتور 48 ولت 5 آمپر رومیزی مدل :  آداپتور 48 ولت 5 آمپر رومیزی آمپر :  5 ولتاژ :  48 ولت
آداپتور 48 ولت 3 آمپر نام کالا : آداپتور 48 ولت 3 آمپر کد کالا :  آداپتور 48 ولت 3 آمپر مدل :  آداپتور 48 ولت 3 آمپر آمپر :  3 آمپر ولتاژ :  48 ولت
آداپتور 48 ولت 2 آمپر نام کالا : آداپتور 48 ولت 2 آمپر کد کالا :  آداپتور 48 ولت 2 آمپر مدل :  آداپتور 48 ولت 2 آمپر آمپر :  2 آمپر ولتاژ :  48 ولت
آداپتور 48 ولت 1 آمپر رومیزی نام کالا : آداپتور 48 ولت 1 آمپر رومیزی کد کالا :  آداپتور 48 ولت 1 آمپر رومیزی مدل :  آداپتور 48 ولت 1 آمپر رومیزی آمپر :  1 آمپر ولتاژ :  48 ولت
آداپتور 19.5 ولت 2.31 آمپر نام کالا : آداپتور 19.5 ولت 2.31 آمپر کد کالا :  آداپتور 19.5 ولت 2.31 آمپر مدل :  آداپتور 19.5 ولت 2.31 آمپر آمپر :  2.31 ولتاژ :  19.5
آدپتور 18 ولت 1 آمپر نام کالا : آدپتور 18 ولت 1 آمپر کد کالا :  آدپتور 18 ولت 1 آمپر مدل :  آدپتور 18 ولت 1 آمپر آمپر :  1 آمپر ولتاژ :  18 ولت
آداپتور 12 ولت 12.5 آمپر نام کالا : آداپتور 12 ولت 12.5 آمپر کد کالا :  آداپتور 12 ولت 12.5 آمپر مدل :  آداپتور 12 ولت 12.5 آمپر آمپر :  12.5 ولتاژ :  12 ولت
آداپتور 24 ولت 3 آمپر FSP نام کالا : آداپتور 24 ولت 3 آمپر FSP کد کالا :  آداپتور 24 ولت 3 آمپر FSP مدل :  آداپتور 24 ولت 3 آمپر FSP آمپر :  3 آمپر ولتاژ :  24 ولت
آداپتور 15 ولت 1.25 آمپر توشیبا نام کالا : آداپتور 15 ولت 1.25 آمپر توشیبا کد کالا :  آداپتور 15 ولت 1.25 آمپر توشیبا مدل :  آداپتور 15 ولت 1.25 آمپر توشیبا آمپر :  1.25 آمپر ولتاژ :  15 ولت
آداپتور 15 ولت 3 آمپر نام کالا : آداپتور 15 ولت 3 آمپر کد کالا :  آداپتور 15 ولت 3 آمپر مدل :  آداپتور 15 ولت 3 آمپر آمپر :  3 آمپر ولتاژ :  15 ولت
آداپتور 15 ولت 2 آمپر نام کالا : آداپتور 15 ولت 2 آمپر کد کالا :  آداپتور 15 ولت 2 آمپر مدل :  آداپتور 15 ولت 2 آمپر آمپر :  2 آمپر ولتاژ :  15 ولت
آداپتور 15 ولت 1 آمپر نام کالا : آداپتور 15 ولت 1 آمپر کد کالا :  آداپتور 15 ولت 1 آمپر مدل :  آداپتور 15 ولت 1 آمپر آمپر :  1 آمپر ولتاژ :  15 ولت
آداپتور 9 ولت 4 آمپر نام کالا : آداپتور 9 ولت 4 آمپر کد کالا :  آداپتور 9 ولت 4 آمپر مدل :  آداپتور 9 ولت 4 آمپر آمپر :  4 آمپر ولتاژ :  9 ولت
آداپتور 9 ولت 3 آمپر نام کالا : آداپتور 9 ولت 3 آمپر کد کالا :  آداپتور 9 ولت 3 آمپر مدل :  آداپتور 9 ولت 3 آمپر آمپر :  3 آمپر ولتاژ :  9 ولت
آداپتور 9 ولت 1 آمپر نام کالا : آداپتور 9 ولت 1 آمپر کد کالا :  آداپتور 9 ولت 1 آمپر مدل :  آداپتور 9 ولت 1 آمپر آمپر :  1 آمپر ولتاژ :  9 ولت
آداپتور 9 ولت 2 آمپر نام کالا : آداپتور 9 ولت 2 آمپر کد کالا :  آداپتور 9 ولت 2 آمپر مدل :  آداپتور 9 ولت 2 آمپر آمپر :  2 آمپر ولتاژ :  9 ولت
آداپتور 12 ولت 5 آمپر نام کالا : آداپتور 12 ولت 5 آمپر کد کالا :  آداپتور 12 ولت 5 آمپر مدل :  آداپتور 12 ولت 5 آمپر آمپر :  5 آمپر ولتاژ :  12 ولت
آداپتور 12 ولت 3 آمپر نام کالا : آداپتور 12 ولت 3 آمپر کد کالا :  آداپتور 12 ولت 3 آمپر مدل :  آداپتور 12 ولت 3 آمپر آمپر :  3 آمپر ولتاژ :  12 ولت
آداپتور سوئیچینگ 9 ولت - 1 آمپر | رومیزی نام کالا : آداپتور سوئیچینگ 9 ولت - 1 آمپر | رومیزی کد کالا :  RM9-1000-A مدل :  RM9-1000-A آمپر :  1 ولتاژ :  9
آداپتور سوئیچینگ 5 ولت - 4 آمپر | رومیزی نام کالا : آداپتور سوئیچینگ 5 ولت - 4 آمپر | رومیزی کد کالا :  RM5-4000-A مدل :  RM5-4000-A آمپر :  4 ولتاژ :  5
آداپتور ترانسی 3 ولت - 0.3 آمپر -رومیزی نام کالا : آداپتور ترانسی 3 ولت - 0.3 آمپر -رومیزی کد کالا :  RM3-300-A مدل :  RM3-300-A آمپر :  0.3 ولتاژ :  3
آداپتور ترانسی 24 ولت - 3 آمپر | خروجی AC نام کالا : آداپتور ترانسی 24 ولت - 3 آمپر | خروجی AC کد کالا :  RM24-3000-A مدل :  RM24-3000-A آمپر :  3 ولتاژ :  24
آداپتور ترانسی 24 ولت - 1 آمپر رومیزی نام کالا : آداپتور ترانسی 24 ولت - 1 آمپر رومیزی کد کالا :  DV24-1000-A مدل :  DV24-1000-A آمپر :  1 ولتاژ :  24
آداپتور ترانسی 12 ولت - 1 آمپر - رومیزی نام کالا : آداپتور ترانسی 12 ولت - 1 آمپر - رومیزی کد کالا :  RM12-1000-A مدل :  RM12-1000-A آمپر :  1 ولتاژ :  12
123[ مجموع 78 محصول ]
آخرین محصولات
تبلیغات