آداپتور دیواری

12[ مجموع 32 محصول ]
آداپتور دستگاه فشار خون 6 ولت 1 آمپر نام کالا : آداپتور دستگاه فشار خون 6 ولت 1 آمپر کد کالا :  آداپتور دستگاه فشار خون 6 ولت 1 آمپر مدل :  آداپتور دستگاه فشار خون 6 ولت 1 آمپر آمپر :  1 آمپر ولتاژ :  6 ولت
آداپتور 3.3 ولت 2 آمپر نام کالا : آداپتور 3.3 ولت 2 آمپر کد کالا :  آداپتور 3.3 ولت 2 آمپر مدل :  آداپتور 3.3 ولت 2 آمپر آمپر :  2 آمپر ولتاژ :  3.3 ولت
آداپتور 5 ولت 1 آمپر USB نام کالا : آداپتور 5 ولت 1 آمپر USB کد کالا :  آداپتور 5 ولت USB مدل :  آداپتور USB آمپر :  1 آمپر ولتاژ :  5 ولت
آداپتور 9 ولت 2 آمپر دیواری نام کالا : آداپتور 9 ولت 2 آمپر دیواری کد کالا :  آداپتور 9 ولت 2 آمپر دیواری مدل :  آداپتور 9 ولت 2 آمپر دیواری آمپر :  2 آمپر ولتاژ :  9 ولت
آداپتور 9 ولت 1 آمپر نام کالا : آداپتور 9 ولت 1 آمپر کد کالا :  آداپتور 9 ولت 1 آمپر مدل :  آداپتور 9 ولت 1 آمپر آمپر :  1 آمپر ولتاژ :  9 ولت
آداپتور 24 ولت 2 آمپر نام کالا : آداپتور 24 ولت 2 آمپر کد کالا :  آداپتور 24 ولت 2 آمپر مدل :  آداپتور 24 ولت 2 آمپر آمپر :  2 آمپر ولتاژ :  24 ولت
آداپتور 24 ولت 1 آمپر نام کالا : آداپتور 24 ولت 1 آمپر کد کالا :  آداپتور 24 ولت 1 آمپر مدل :  آداپتور 24 ولت 1 آمپر آمپر :  1 آمپر ولتاژ :  24 ولت
آداپتور 5 ولت 1 آمپر نام کالا : آداپتور 5 ولت 1 آمپر کد کالا :  آداپتور 5 ولت 1 آمپر مدل :  آداپتور 5 ولت 1 آمپر آمپر :  1 آمپر ولتاژ :  5 ولت
آداپتور 9 ولت 2 آمپر نام کالا : آداپتور 9 ولت 2 آمپر کد کالا :  آداپتور 9 ولت 2 آمپر مدل :  آداپتور 9 ولت 2 آمپر آمپر :  2 آمپر ولتاژ :  9 ولت
آداپتور 12 ولت 2 آمپر نام کالا : آداپتور 12 ولت 2 آمپر کد کالا :  آداپتور 12 ولت 2 آمپر مدل :  آداپتور 12 ولت 2 آمپر آمپر :  2 آمپر ولتاژ :  12 ولت
آداپتور 12 ولت 1 آمپر نام کالا : آداپتور 12 ولت 1 آمپر کد کالا :  آداپتور 12 ولت 1 آمپر مدل :  آداپتور 12 ولت 1 آمپر آمپر :  1 آمپر ولتاژ :  12 ولت
آداپتور 5 ولت 2 آمپر نام کالا : آداپتور 5 ولت 2 آمپر کد کالا :  آداپتور 5 ولت 2 آمپر مدل :  آداپتور 5 ولت 2 آمپر آمپر :  2 آمپر ولتاژ :  5 ولت
شارژر خروجی USB ـ 5 ولت - 1 آمپر - کتابی نام کالا : شارژر خروجی USB ـ 5 ولت - 1 آمپر - کتابی کد کالا :  SH5-1000-A مدل :  SH5-1000-A آمپر :  1 ولتاژ :  5
شارژر خروجی USB ـ 5 ولت - 1 آمپر - مربعی نام کالا : شارژر خروجی USB ـ 5 ولت - 1 آمپر - مربعی کد کالا :  SH5-1000-A مدل :  SH5-1000-A آمپر :  1 ولتاژ :  5
آداپتور سوئیچینگ 9 ولت - 2 آمپر | دیواری نام کالا : آداپتور سوئیچینگ 9 ولت - 2 آمپر | دیواری کد کالا :  DV9-2000-A مدل :  DV9-2000-A آمپر :  2 ولتاژ :  9
آداپتور سوئیچینگ 6 ولت - 2 آمپر | دیواری نام کالا : آداپتور سوئیچینگ 6 ولت - 2 آمپر | دیواری کد کالا :  DV6-2000-A مدل :  DV6-2000-A آمپر :  2 ولتاژ :  6
آداپتور 7 حالته (1.5 تا 12 ولت دیواری) | 1 آمپر نام کالا : آداپتور 7 حالته (1.5 تا 12 ولت دیواری) | 1 آمپر کد کالا :  DV1.5/12-1000-A مدل :  DV1.5/12-1000-A آمپر :  1 ولتاژ :  1.5-12
آداپتور 5 ولت 1 آمپر نام کالا : آداپتور 5 ولت 1 آمپر کد کالا :  DV5-1000-A مدل :  DV5-1000-A آمپر :  1 ولتاژ :  5
آدابتور DV6-2000-B نام کالا : آدابتور DV6-2000-B کد کالا :  DV6-2000-B مدل :  DV6-2000-B آمپر :  2 آمپر ولتاژ :  6 ولت
آداپتور DV24-2000 نام کالا : آداپتور DV24-2000 کد کالا :  DV24-2000 مدل :  DV24-2000 آمپر :  2 آمپر ولتاژ :  24 ولت
آداپتور دیواری DV12-2000 نام کالا : آداپتور دیواری DV12-2000 کد کالا :  آداپتور دیواری DV12-2000 مدل :  آداپتور دیواری DV12-2000 آمپر :  2 آمپر ولتاژ :  12 ولت
آداپتور دیواری ِِِDV12-1000 نام کالا : آداپتور دیواری ِِِDV12-1000 کد کالا :  آداپتور DV12-1000 مدل :  Dv12-1000 آمپر :  1 آمپر ولتاژ :  12 ولت
اداپتور DV12-1200 نام کالا : اداپتور DV12-1200 کد کالا :  آداپتور DV12-1200 مدل :  Dv12-1200 آمپر :  1.2 آمپر ولتاژ :  12 ولت
آداپتور دیواریDV9-700 نام کالا : آداپتور دیواریDV9-700 کد کالا :  آداپتور DV9-700 مدل :  DV9-700 آمپر :  700 میلی آمپر ولتاژ :  9
آداپتور دیواری DV9-2000 نام کالا : آداپتور دیواری DV9-2000 کد کالا :  آداپتور مدل DV9-2000 مدل :  DV9-2000 آمپر :  2 آمپر ولتاژ :  9 ولت
آداپتور دیواری DV7.5-2000 نام کالا : آداپتور دیواری DV7.5-2000 کد کالا :  DV7.5-2000 مدل :  آداپتور مدل DV7.5-2000 آمپر :  2 آمپر ولتاژ :  7.5 ولت
آداپتور دیواریDV6-2000-A نام کالا : آداپتور دیواریDV6-2000-A کد کالا :  DV6-2000-A مدل :  DV6-2000-A آمپر :  2 آمپر ولتاژ :  6 ولت
آداپتور دیواریDV6-250 نام کالا : آداپتور دیواریDV6-250 کد کالا :  DV6-250 مدل :  DV6-250 آمپر :  250 میلی آمپر ولتاژ :  6 ولت
آداپتور دیواریDV6-300 نام کالا : آداپتور دیواریDV6-300 کد کالا :  DV6-300 مدل :  DV6-300 آمپر :  300 میلی آمپر ولتاژ :  6 ولت
آداپتور دیواریDV5-2000 نام کالا : آداپتور دیواریDV5-2000 کد کالا :  DV5-2000 مدل :  DV5-2000 آمپر :  2 آمپر ولتاژ :  5 ولت
12[ مجموع 32 محصول ]
آخرین محصولات
تبلیغات